SKISELECTOR - For oppmåling av perfekte ski!

At skiene har riktig spenn står for mellom 75-80% av hvor god glid og hvor godt feste en ski får. Derfor er det viktig at skiene er optimal til dine ferdigheter og vekt.

Med langrenn som spesialfelt tilbyr vi Skiselector – et måleapparat kan velge ut langrennsski på en mye mer nøyaktig måte enn man normalt klarer i en butikk.  Noen grunnleggende ting for å velge riktig ski til riktig kunde er:

  • - Merke av riktig smørelommer for kaldvoks.
  • - Måle kammerhøyder.
  • - Sortere vekk Kolaps-ski.

 Om ski

Langrennsski består av et komposittlaminat og ca. 80 % av opplevelsen til enhver skiløper bestemmes av egenskapene til skiene. Både konstruksjonen og produksjonen er avgjørende for hvilke egenskaper skiene får. Alle ski er helt naturlig unike, som fingeravtrykk, av den enkle grunnen at materialet og produktet lages samtidig.

 En god ski passer til skiløperen, til de tekniske ferdighetene, stilen og miljøet skiløperen føler seg hjemme i. Opplevelsen avhenger av kurven. Ski som er konstruert for å fungere perfekt i kaldt, tørt skispor med finkornet nysnø vil fungere tilsvarende mindre bra i bløte/harde spor med grovkornet snø.

Prinsipper

I klassisk langrenn presser skiløperen den ene skia ned ved å overføre kroppstyngden til den, slik at festesmøringen og skia får kontakt med snøen. Skia får da feste ved hjelp av friksjonen mellom skisålen og snøen. Samtidig føres den andre skia framover.

Tyngden kan så overføres til den andre skia, som nettopp ble ført fram, og slik fortsetter man vekselvis. Ski må ha riktig spennkurve og stivhetskurve som passer til skiløperens vekt, teknikk og skiferdigheter/erfaring, ellers blir de bakglatte og gir dårlig glid.

Valg av ski

Alle ski er helt naturlig unike, som fingeravtrykk, av den enkle grunnen at materialet og produktet lages samtidig. Langrennsski består av et komposittlaminat og skienes egenskaper utgjør ca. 80 % av opplevelsen for enhver skiløper. Skienes konstruksjon og resultatet i produksjonen avgjør hvordan spennkurven, skienes egenskaper og dermed skiopplevelsen blir. Smøring og struktur kan hver for seg påvirke skienes egenskaper med 10-15 % når det gjelder feste og glid.

 De fleste produsenter kan levere ski som passer til den enkelte skiløper, men tilpasning av ski må alltid gjøres i en butikk etter at man har gjort seg kjent med skiløperens fysiske form og skiferdigheter/erfaring. Man bør velge ski som passer best til spor/løypetype og forhold skiene skal brukes i, f.eks. kaldski i Nord-Skandinavia og klisterski i lavlandet i de sørlige delene av Skandinavia. Universalski i Mälardalen i Stockholm.


Om skiselector

SkiSelector er en patentbeskyttet svensk innovasjon, et avansert målesystem som på ca. 25 sekunder kan analysere alle de viktige egenskapene til en ski og presenterer et bilde som er lettfattelig for alle. SkiSelector er et effektivt hjelpemiddel for enhver skiløper - fra mosjonisten til eliteløperen - til å velge de optimale skiene for alle typer spor og løypeforhold.