Det å sette rill på skien kan være forskjellen mellom superski med optimalt slipp og ski som har sug og som glir dårlig.

Når man setter en rill bruker man et manuelt verktøy med en valse under, denne velges ut i fra hvilken struktur en ønsker på rillen.

Hva gjør man?

1. Før man setter igang må skien være ferdig vokset og polert slik at den er fri for all smuss

2. Sett ønsket struktur i skien - start foran på ski og øk trykket på bakre del etter bindingen

3. Viktig og huske at på kaldt føre settes rillen "lettere" og med mindre trykk en på vått nullføre hvor en har større behov for drenasje

4. Ferdig - Flytende topping som Swix HVC eller andre flytende produkter som ikke skal etterbehandles legges på etter rilling

Hvilken struktur?

De fleste er enige om at i snitt går en rett rill bedre enn en v-rill eller traktor rill som den også er kalt. Dette kommer av at når rillen er rett er det mindre sjanse for at snøkrystallene fester seg i strukturkanten enn på v-rill.

  

Det å velge riktig stavlengde er vesentlig for en optimal ski opplevelse. Har man for lange staver vil en slite med teknikken og pådra seg mer melkesyre i armene enn nødvendig.

Normalt sett skal klassiske staver være -30cm under kroppshøyde eller ca. skulderhøyde. For skøyting legges det på 10cm.

Enkelte stavmodeller leveres med 2,5cm lengde intervall, hvis en havner midt mellom og er usikker skal en alltid velge den korteste staven. Unntakene er de som har en teknikk hvor det er fordelaktig med lange staver eller staker mye.


Det eksisterer også en formel for å regne ut stavlengde som mange benytter:

Klassiske staver: Kroppslengde * 0,83 (Målt opp til øvre kant stropp feste på holk)

Skøytestaver: Kroppslengde * 0,90 


Se tabell under:

Kroppslengde (cm) Klassisk (cm) Skøyting (cm)
160 130 140
165 135 145
170 140 150
175 145 155
180 150 160
185 155 165
190 160 170
195 165 175
 

Skipreparering

 For mange kan ski-prepping virke vanskelig, både på grunn av det store antallet produkter på markedet og mange sprikende råd om hvordan man bør gå frem. Mange av rådene som gis om ski-prepping er beregnet på konkurransebruk, og kan være i overkant kompliserte. Det skal ikke være vanskelig å få gode ski, forutsatt at du har et skipar som passer deg. Det finnes utallige produkter å velge mellom, og alle leverandører har gode alternativer. Men du trenger bare et lite utvalg i smørings-kofferten for å være godt dekket. Velg ut noen produkter som du lærer å bruke, så øker muligheten for å lykkes betraktelig.

 God glid er avhengig av lav friksjon mellom ski og snø, noe du kan påvirke blant annet gjennom å endre sålens struktur eller behandle sålen med glidprodukter.  Behandling med glidprodukter er viktig for sikre god glid, og smørejern er en viktig del av dette. Skiens såle, fungerer nesten som kroppen vår da den har porer som åpner seg ved påføring av varme. Porene fylles da med glider, som kommer ut i små mengder når man er ute å går på ski. Glider er da med på å redusere friksjonen mellom ski og snø, og gir deg en betraktelig bedre skiopplevelse.

 Før en begynner og preparere ski er det viktig å vite smørelommen på skien. Dette er noe som det idag finnes maskiner som måler ut helt nøyaktig for dere. Vi benytter Skiselector for å finne smørelomme og riktig spenn ved kjøp av ski.

Vi kan måle ut riktig smørelomme på dine gamle ski også for et optimal skiopplevelse på disse, ta turen innom butikken så kan vi sjekke dette for deg. 

 Lykke til!

Go to top