Det å sette rill på skien kan være forskjellen mellom superski med optimalt slipp og ski som har sug og som glir dårlig.

Når man setter en rill bruker man et manuelt verktøy med en valse under, denne velges ut i fra hvilken struktur en ønsker på rillen.

Hva gjør man?

1. Før man setter igang må skien være ferdig vokset og polert slik at den er fri for all smuss

2. Sett ønsket struktur i skien - start foran på ski og øk trykket på bakre del etter bindingen

3. Viktig og huske at på kaldt føre settes rillen "lettere" og med mindre trykk en på vått nullføre hvor en har større behov for drenasje

4. Ferdig - Flytende topping som Swix HVC eller andre flytende produkter som ikke skal etterbehandles legges på etter rilling

Hvilken struktur?

De fleste er enige om at i snitt går en rett rill bedre enn en v-rill eller traktor rill som den også er kalt. Dette kommer av at når rillen er rett er det mindre sjanse for at snøkrystallene fester seg i strukturkanten enn på v-rill.