Det å velge riktig stavlengde er vesentlig for en optimal ski opplevelse. Har man for lange staver vil en slite med teknikken og pådra seg mer melkesyre i armene enn nødvendig.

Normalt sett skal klassiske staver være -30cm under kroppshøyde eller ca. skulderhøyde. For skøyting legges det på 10cm.

Enkelte stavmodeller leveres med 2,5cm lengde intervall, hvis en havner midt mellom og er usikker skal en alltid velge den korteste staven. Unntakene er de som har en teknikk hvor det er fordelaktig med lange staver eller staker mye.


Det eksisterer også en formel for å regne ut stavlengde som mange benytter:

Klassiske staver: Kroppslengde * 0,83 (Målt opp til øvre kant stropp feste på holk)

Skøytestaver: Kroppslengde * 0,90 


Se tabell under:

Kroppslengde (cm) Klassisk (cm) Skøyting (cm)
160 130 140
165 135 145
170 140 150
175 145 155
180 150 160
185 155 165
190 160 170
195 165 175